NORIEL

NORIEL er en forening som har følgende formål:

1. Kontaktutveksling mellom Norge og Israel.

2. Evangelisering gjennom messianske menigheter og lokale evangelister,

3. Fremme/inspirere til import og omsetning av israelske produkter.

4. Hjelpe jøder hjem til Israel. Prosjektstøtte. Bidra helhetlig til gjenreisningen av Davids falne hytte.

5. Støtte det jødisk/israelske folk i deres rett til landet, i deres rett til å være et folk, og i førsteretten til evangeliet.

6. Arrangere enkelt- og gruppereiser til Israel og andre for formålet aktuelle steder.

7. Drive informasjons og møtevirksomhet, spesielt omkring ovennevnte formål, men også, i og utenfor Norge og Israel, forkynne Guds Ord til vekkelse, omvendelse, frelse og evig liv.

Navnet NORIEL skrives alltid med store bokstaver, og er sammensatt av Norge/Israel/Gud(EL) (NOR/I/EL)

Samtidig står det for norske, nordiske, norskamerikanske, norskkanadiske...(hvor langt du vil) venner av Israel. Dette er ment som en invitasjon til norskættede venner spesielt i alle land om å stå sammen med oss i dette viktige oppdraget. Men foreningen er åpen for alle som vil støtte formålet.

Den hebraiske betydningen av NORIEL er lys fra Gud.

Ett av foreningens motto er: Gjenreis Davids falne hytte.

Dette fordi vi idag opplever og ser at

HERREN BYGGER JERUSALEM OG GJENREISER DAVIDS FALNE HYTTE.

Til dette arbeidet kaller Han sitt folk - Jesu Venner - til å være med.NORIEL

NORIELNettstedskart