NORIEL

ALOE VERA OG DØDEHAVSPRODUKTER

Mange kjenner aloe vera og Dødehavsproduktene som produseres i Israel.

Vi leverer de mest anerkjente og ledende produktvariantene. Ikke alle kan legges ut i nettbutikk fordi salgsopplegget ikke tillater annet enn direkte salg. Be om informasjon fra oss som konsulenter for disse.

Nye brosjyrer er nå klare for utsendelse.

Rabatt og fortjenestemulighetene er gode for den som vil være med å spre produkttilbudet.

Se www.avera.se for foreløpig produktinformasjon.

Bestillinger og/eller spørsmål sender du til NOMINUS@gktv.no eller

M/SMS 45616001.

AHAVAproduktene bestilles fra nettbutikken NOMINUS.no

NORIELNettstedskart