NORIEL

VARSEL PÅ EIN RAUD HIMMEL

Ny bok om evangeliets utbredelse blant jøder

Messianske menigheter øker sterkt i antall. Dette er en historisk hendelse som åpner for store nye fremtidshåp og er et viktig tegn i tidens profetiske perspektiv.

NORIELNettstedskart