NORIEL

Utfyllende INFO

Her vil vi utdype litt mer om endel av vår spesifiserte virksomhet.

Kanskje finner du noe som vil vekke din interesse og gi deg lyst til å vite mer om eller være delaktig med oss i.

Studer, send oss tilbakemeldinger med tips, spørsmål, hva du vil. Bruk våre kontaktsider aktivt, og tips alle dine venner og kontakter om de muligheter vi søker å legge tilrette for.

Beste hilsen Ingfrid og Oddvar.

Utfyllende info til hva som skjer under de ulike 7 formålspunktene.

1. Kontaktutveksling mellom Norge og Israel. Prosjekter.

NORIEL har siden 1994 vært mer eller mindre involvert i mer enn 20 ulike prosjekter med relasjon til Israel.

Vår prioritet går på kontakt med messianske jøder, og våre prioriterte samarbeidsprosjekt i øyeblikket er Holy Land Ministry og Trumpet of Salvation to Israel. Les mer om dette under prosjektoversikt - HLM og TROSTI.

2. Evangelisering gjennom messianske menigheter og lokale evangelister. Tell Israel.

Tell Israel (fortell/gjør kjent for Israel) er navnet på vår kanal for å støtte evangeliserende arbeid i Israel. Vi gir nå prioritert støtte til å opprettholde og videreutvikle HLM sitt evangeliserende og sosiale hjelpearbeide, og TROSTI sitt evangeliserende arbeide. Begge med baser i Tel Aviv. Les mer om dette under prosjektoversikt - Tell Israel.

3. Fremme / inspirere til import,  omsetning og bruk av israelske produkter. Omsetning av produkter gjennom No Minus.

NORIEL skal inspirere frem økt import, omsetning og bruk av israelske produkter i Norge og ellers utenfor Israel. Vår del av denne omsetningen finner sted gjennom No Minus. No Minus er en forkortelse for Norsk Misjonsindustri som igjen står for norsk handel og næringsliv for misjon. NM har som formål å bake inn tienden til Guds rike som en post i sine budsjetter, og inspirere andre handels og næringsdrivende til å gjøre det samme. NM kanaliserer sin tiende gjennom foreningen NORIEL, og vil invitere andre med her. NORIEL sin hovedkonto er 2840.31.30410. Du er velkommen til å la NORIEL velge prosjekt for deg, men gir deg også muligheten til selv å velge det prosjekt du måtte ønske å støtte. Les mer om No Minus under Produktomsetning - No Minus.    Besøk No Minus på nettadr.: NOMINUS.no

4. Hjelpe jøder hjem til Israel.

Vi anbefaler bl.a. stiftelsen Hjelp til Russland, Exodus Nord, IKAJ, Ebenezer, Gates of Zion, Sabra, HJH, Karmel, Israels Røst,  m.fl. Les mer om dette på prosjektoversikt - hjelp jøder hjem.

5. Støtte det jødisk / israelske folk i deres rett til landet, i deres rett til å være et folk, og i førsteretten til evangeliet.

Vi står for en helhetlig støtte til Israel, ut fra tanken om at et menneske og således også et folk består av ånd, sjel og legeme som i alle deler skal ivaretas. Les mer under prosjektoversikt - helhetlig støtte til Israel.

6. Arrangere enkelt- og gruppereiser til Israel og andre for formålet aktuelle steder. NORIELTOUR. Les mer om dette under prosjektoversikt - NORIELTOUR.

7. Drive informasjons og møtevirksomhet, spesielt omkring ovennevnte formål, spre velsignelse og forkynne, i og utenfor Norge og Israel, Guds ord til vekkelse, omvendelse, frelse og evig liv.

Tell Norway.  Infoblad/Sameach norvegi ben Israel. Jesu Venner - Davids Hytte.  Les mer om dette under prosjektoversikt Tell Norway, Infoblad, Jesu Venner - Davids Hytte.

NORIEL står i kontakt med den kristne ukeavisen Norge IDAG, idag.no

Anbefaler ellers de kristne dagsavisene Dagen og Magazinet

 sammen med en rekke andre tidsskrifter og blader med relasjon til Israel.

I dagens norske politiske bilde gjør vi i særlig grad oppmerksom på partiet Kristen Framtid, ikrist.com, Akademiet for Kristen Folkeopplysning med bladet LYS, afkf.net, i dagens norske kirkebilde Strandebarm Prosti, kirken.com  og Det Haugianske Vennesamfunn, home.no/haugianeren

NORIEL ledes av Ingfrid og Oddvar Berge, Grimstad.

NORIELNettstedskart