NORIEL

PROSJEKTER

Våre to prioriterte direkteprosjekter er for tiden

Holy Land Ministry og Trumpet of Salvation to Israel, begge Tel Aviv.

Indirekte følger vi med interesse særlig Hjelp til Russland.

I tillegg vil vi prøve å holde en best mulig oppdatert infobank. Her kan du og dine hjelpe oss.

Vår INFOBANK skal inneholde en best mulig oversikt over alle de større og mindre grupperinger som arbeider i forhold til å støtte gjenreisningen av landet og nasjonen Israel. Ser du mangler i oversikten så send oss straks dine informasjoner om hva vi mangler så vil vi supplere. Bruk våre kontaktsider aktivt. Slik hjelper du oss å fremme en helhetlig støtte og hjelp til Guds store sak i vår tid, gjenreisningen av Davids falne Hytte, - og du rydder en vei for Herren gjennom ørkenen.

Oddvar

www.NOMINUS.no

NORIELNettstedskart